Вітаю Вас, Гість

   «Освіта – це те, що більшість отримує ,

багато хто передає, лише одиниці  мають»

 ( К. Краузе)

 

   Педагогічний колектив В’язовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом 2017-2018 навчального року свою діяльність здійснював відповідно до річного плану роботи школи, погодженого рішенням педагогічної ради школи протокол №8 від 31.08.2017 року затвердженого рішенням ради школи протокол №5 від 31.08.2017 року; робочого навчального плану відповідно до режиму роботи школи. 

   Я, як директор школи, спрямовував діяльність педагогічного колективу на виконання завдань   викладених у вищезгаданих шкільних документах.  Річний   план роботи школи містив наступні розділи:

1 Вступ.

2. Діяльність педагогічного колективу зі створення умов реалізації закону України  «Про загальну середню освіту».

3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів та становлення і розвиток виховної системи.

4. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу.

5. Науково-теоретична, методична робота з кадрами.

6. Охорона та зміцнення здоровя учнів.

7. Співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів.

8. Адміністративно-господарська діяльність.                                                                                                                                           

На виконання вищезгаданих розділів  педагогічний колектив  В’язовецької ЗОШ постійно працює над тим, щоб завдання  визначені планом роботи впроваджувати в практику роботи школи.   Для цього шукаємо підходи щоб учні не були пасивними сприймачами теоретичного матеріалу, а ставали активними учасниками освітнього  процесу співпрацювали з вчителями на паритетних засадах і разом з учителем відкривали для себе нові освітні обрії.

    Ми розуміємо що саме від нас вчителів, а також батьків і нової генерації учнів, яких ми навчаємо і виховуємо залежить майбутнє нашої держави.

     Доречно пригадати вислів Івана Франка «Учителем – школа стоїть», у якому вбачається великий зміст, адже саме від учителя залежить майбутнє нації, ступінь сформованості громадянського суспільства.

     Так вчитель є ключовою фігурою навчально-виховного процесу, але багато залежить від створених умов в школі, стану навчально-матеріальної бази школи.

      За минулий навчальний рік моя діяльність як директора школи була спрямована на розвиток матеріальної бази школи, покращення умов для учасників освітнього процесу; здійснення контролю за станом навчання та виховання учнів, управління педагогічним та учнівським колективом, здійснення заходів з охорони життя і здоров’я учасників  освітнього процесу; підтримання і розвиток зв’язків із громадою села, державними установами, правоохоронними органами, батьківською громадськістю, радою школи, піклувальною радою школи, батьківським комітетом. Я працював над поставленими переді мною завданнями відповідно до своїх посадових обовязків.

  Ми всі з вами мріємо виховати людину добрих помислів почуттів і дій, яка існує в гармонії із світом, із власним серцем і душею. Це стало провідною ідеєю виховної роботи нашої школи.

   В основі планування, організації та проведення виховної роботи в школі – програма « Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх закладах України».

  Виховання наших учнів  здійснюємо через різноманітні заходи з врахуванням вікових особливостей дітей.

   На початку цього навчального року велику увагу приділили створенню умов для навчання першокласників. Підготували все необхідне, щоб відповідати вимогам Всеукраїнської програми «Дай руку першокласнику»

  У 5-11 класах роботу спрямовуємо на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів, де застосовуються особистісно-зорієнтовані виховні технології. На базі цих класів діє шкільне дитячо-юнацьке об’єднання «Сузір’я».

    Учні постійно залучаються до проведення традиційних шкільних заходів, бесід, зустрічей, благодійних акцій, тренінгів, екскурсій, туристичної та краєзнавчої роботи.

    Одним із аспектів національно-патріотичного виховання є відродження забутих імен земляків, партизан та воїнів, що загинули в роки Другої світової війни.

    Шкільне життя повинно бути цікавим, яскравим, багатим на приємні враження. Саме таким чудовим бадьорим настроєм наповнила учнів гра «Джура».

 Отримали постійну прописку в школі спортивні змагання по футболу та легкій атлетиці; змагання- конкурси «Козацькі розваги». Значну увагу  приділяємо у вихованні учнів родинним зустрічам, святам.

   Проводимо народознавчі заходи з використанням місцевого фольклору.

 Всі діти шкільного віку, які проживають на території В’язовецької сільської ради охоплені навчанням.

  В 2017-2018 навчальному році в школі нараховувалось 84 учні, в наступному навчальному році плануємо набрати 83 учнів, в тому числі  в 1 клас -  10 учнів. 

 Випускники школи протягом останніх трьох років або трудовлаштуванні або продовжують навчання в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

В звязку з малою кількістю учнів у старших класах навчання було організована за універсальним профілем, у 8-му та 11-му класах навчання проводилося за індивідуальною формою.

   Школа укомплектована кваліфікованими педагогічними кадрами, які читають навчальні предмети відповідно до свого фаху.

  Всі учні школи харчуються у шкільній їдальні за спонсорську допомогу батьків та місцевого товариства СТДВ «Вязовець».

   Всі учні школи перед початком навчального року пройшли поглиблений медичний огляд, відповідно до медичних висновків, наказом директора школи сформовано списки учнів для занять фізичною культурою.

   В школі складено заходи, які передбачають дотримання вимог охорони дитинства, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. В полі зору директора школи завжди знаходяться питання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

   Під моїм особистим контролем знаходяться питання дотримання порядку неповнолітніми, вживаються заходи щодо профілактики правопорушень з їх боку, а саме: зустрічі з працівниками правоохоронних органів, служби при райдержадміністрації по роботі з неповнолітніми, профілактичні бесіди.

   Протягом минулого навчального року не було допущено травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

  Дирекція школи підтримує постійний зв’язок з радою школи, піклувальною радою, батьківським комітетом. Проведено ряд спільних засідань, складено план спільної діяльності.

  Щоб заклад міг успішно функціонувати, ми в постійному пошуку своїх потенційних партнерів, розвиваємо взаємовідносини на основі довіри, підтримці іміджу успішної співпраці. Прикладом може бути співпраця з місцевим агоформуванням СТДВ «В’язовець», яке очолює депутат районної ради Рожик М.Ф. Він активно допомагає навчальному закладу. В минулому навчальному році ми отримали в подарунок набір посуду для шкільної їдальні. З коштів спецфонду було використано 17000 грн для придбання  нового ноутбука, модема, набору інструментів для шкільної майстерні.

 

   Вважаю, що в школі створено потрібні умови для продуктивної праці вчителів та успішного навчання учнів. Ми підтримуємо тісні зв'язки з батьківською громадськістю, яка активно допомагає  нам у навчанні та вихованні дітей, проведенні ремонту шкільних приміщень.

  Цілком логічним є розуміння того, що зміни, поліпшення умов праці потребують суттєвих зрушень і в навчально-виховному процесі, в системі шкільної освіти. Школа має забезпечити свого вихованця такими життєвими стратегіями, які б допомогли йому бути успішним у будь-який період його життєдіяльності.

   Розуміючи це наш педагогічний колектив працює над тим щоб забезпечити певну результативність своєї праці. Діти, які мають хист до різних сфер наукової діяльності, мають можливість займатися науково-дослідницькою діяльністю у секціях МАН. Маємо у цьому певні здобутки. Так протягом цього навчального року  учні школи  Побережний Іван (фізика), Каньшин Владислав ( фольклористика), Кардаш Віра (  мистецтво)

 стали призерами районного  етапу МАН.

    Одним із показників ефективності роботи є результативність участі учнів у різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах. Зокрема учениця 11-го класу Троян Ірина зайняла 1 місце, Галенко Єлизавета 3 місце, Щур Юлія 3 місце  в районному етапі конкурсу присвяченому творчості  Тараса Шевченка.  В конкурсі імені Петра Яцика учениця 11-го класу Троян Ірина посіла 2 місце, учениця 4-го класу Маленчук Єлизавета 3 місце в районному етапі.

     За підсумками районних предметних олімпіад  минулого навчального року учні нашої школи вибороли 15 призових місць.

Успішно учні школи виступили в районному огляді-конкурсі колективів художньої самодіяльності та виставці виробів декоративно-прикладного мистецтва.

   Однією з кращих традицій школи є вивчення історії села і рідного краю, знайомство з його вихідцями, які досягли успіхів у різних сферах діяльності. Плідною виявилася співпраця учнів і вчителів школи із  уродженцем села В’язовець нині  професором Черкаського державного університету  Іваном Івановичем Кукурудзою, результатом якої є вихід у світ книг «Моя Україна», «Війна», «Долі». В основі цих книг – спогади односельчан про  події Великої Вітчизняної війни, роки відбудови,  зібрані учнями нашої школи під керівництвом вчителів.

   Можна сказати гордістю школи є фольклорний різновіковий колектив «Водограй», який  успішно виступає на сценах школи, села, району. Учні школи збирають місцевий фольклорний матеріал, відтворюють, імпровізують – тим самим вивчають і зберігають кращі зразки фольклору рідного села. Це є прикладом виховання в дітей патріотизму, поваги до народних традицій, звичаїв та обрядів, духовних цінностей односельчан, українського народу.

      Людину звеличує її праця, ініціатива, творчий запал, національна самосвідомість, справжній патріотизм. Це ті істини, що так необхідні в наш час. Школа в Україні сьогодні залишається чи не єдиним механізмом формування і виховання особистості, загальної культури і навичок правомірної поведінки  у повсякденному житті. І те, чого не зробимо ми,  вчителі,  на своєму місці для досягнення цієї високої мети, на жаль, для більшості наших випускників вже не зробить ніхто.