Вітаю Вас, Гість

Статут закладу освіти

Загальна частина

1. Вязовецька загальноосвітня школа І — III ступенів Білогірської районної ради створена відповідно до рішення виконкому Білогірської районної ради народних депутатів від 16.03. 1995р. і знаходиться в комунальній власності Білогірської районної ради.

 1. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 30236 с. Вязовець, Білогірський район, Хмельницька область, телефон 2-21-20
 2. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати рахунок в установі банку.
 1. Заклад заснований на комунальній формі власності.
 2. Загальноосвітній навчальний заклад (далі — заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної
  Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОП, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів
  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, і цим Статутом.
 3. Класи у закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
 4. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організує навчання в старшій школі за профільним напрямком.
 5. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
 6. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

 

Зарахування учнів до загальноосвітнього

навчального закладу та їх відрахування

 1. Білогірська РДА та Вязовецька сільська рада закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.
 2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.   Читати далі