Вітаю Вас, Гість

СТАТУТ

В’язовецького ліцею

Білогірської  районної  ради

Хмельницької  області

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. В’язовецький ліцей Білогірської районної ради Хмельницької області (далі – Заклад освіти), є комунальною неприбутковою установою.

Заклад освіти є правонаступником комунального закладу В’язовецька  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.

 

1.2. Повне найменування: В’язовецький ліцей Білогірської районної ради Хмельницької області.

Скорочене найменування: Вязовецький ліцей.

 

  1. Юридична адреса Закладу освіти: 30236 Хмельницька область, Білогірський район, село В’язовець , вулиця Молодіжна 1

Місце знаходження: 30236 Хмельницька область, Білогірський район, село В’язовець , вулиця Молодіжна 1

 

1.4. Засновником Закладу освіти є Білогірська районна рада (далі - Засновник). Засновник або уповноважений ним орган  здійснює фінансування ліцею, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.5. Заклад освіти є юридичною особою з дня її реєстрації, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатки встановленого зразка, штамп, бланки з власними реквізитами.

 

1.6. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом.


 

1.7. У Закладі освіти визначена українська  мова навчання.

 

1.8. Заклад освіти створений з метою забезпечення відповідного рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, всебічного розвитку талановитої молоді, її виховання і соціалізації, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

          Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти

  читати далі