Вітаю Вас, Гість

Зарахування учнів до загальноосвітнього

 навчального закладу та їх відрахування

1.Білогірська  РДА та Вязовецька  сільська рада закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

3.Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що
регламентують організацію навчально-виховного процесу.

4.Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

5.. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

Зрозок заяви батьків про зарахування їх дітей до 1 класу.

Директору В’язовецького ліцею

Трояну В.І

від батьків______________________

домашня адреса_________________

________________________________

телефон­­­­­­­­­­­­­­_________________________

 

 

Заява

Прошу зарахувати мою дитину_________________________________________

_________________________________________ в 1 клас 

 

Відомість про батьків

Батько   __________________________________________________________

Місце роботи   ____________________________________________________

Посада ___________________________________________________________

Телефон __________________________________________________________

Мати _____________________________________________________________

Місце роботи   _____________________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________

К-ть дітей в сім’ї ____________________________________________________

 

 

дата____________                                                              підпис_____________

 

Обов’язки батьків,

діти яких йдуть навчатись в 1 клас

 

  1. За доставку дитини до школи і назад беру відповідальність на себе.
  2. У випадку нанесення матеріальної шкоди школі моєю дитиною, зобов’язуюсь відшкодувати.
  3. У випадку нанесення шкоди моєю дитиною іншим дітям, несу моральну і матеріальну відповідальність перед педрадою школи, батьківським комітетом і громадським судом.
  4. Обіцяю створити в сім’ї необхідні умови для навчання своєї дитини і стабільність відвідування уроків.
  5. Зобов’язуюсь, що моя дитина буде дотримуватись дисципліни і всіх вимог, що встановлені в школі.
  6. З статутом школи, програмою навчання і правилами для учнів ознайомлений і повністю погоджуюсь.

 

 

 

 

 

Дата ________________                               Підпис батьків ______________